Kalite-Test

Kalite-Test

KAYA tüm ürünlerini, CE 0123 No’ lu TÜV SÜD Product Service GmbH laboratuvarlarında test ettirerek sertfikalandırmaktadır. KAYA aynı zamanda CE sertifikali ürünleri için kendi bünyesinde kalite kontrol sistemi kurmuş ve CE 0123 No’ lu TÜV SÜD Product Service GmbH laboratuvarının periyodik kontrolleri sonucu Avrupa Birliği 89/686/EEC 11 B 1c maddesine göre CE kalite güvence sistem sertifikasi almıştır. CE kalite güvence, sistemi, üretilen kişisel korunma donanımının onaylanan ile aynı olduğunu güvence altına almaktadır.

Kalite-Test

Top